Instrumenten

Kontrabasharpa

Kontrabasharpan är ett renodlat borduninstrument med rötter i 1600-talets början. Den fungerar som en säckpipa då den har alltid en baston som klingar med. Bordunsträngen ligger mellan de två melodisträngarna (stämda i D och A) och stäms för att passa den tonart som för tillfället spelas. Kontrabasharpan har bara en rad nycklar och kallades förr även enkelharpa. De första tio nycklarna är dubbelkopplade, de ändrar tonhöjd på bägge melodisträngarna samtidigt, och ger därmed 20 toner! Harpan är fullt kromatisk och kan även utrustas med kvartstoner enligt kundens önskemål.

Stämning spelsträngar: D, G/A, A

Antal resonanssträngar: 10

Silverbasharpa

Silverbasharpan är en 1800-tals uppfinning med oklar upphovsperson. För att följa ändringar i musikideal flyttades bordunsträngen så att den hamnade vid sidan av melodisträngarna, den kan därmed väljas bort. En extra bordunsträng adderades bredvid den första och musiken blev mer ackordbaserad (men fortfarande med mycket bordunspel) och instrumentet kom att centreras runt C-dur. En silverbasharpa har två rader nycklar där de flesta är frikopplade (ändrar bara tonen på en sträng) medan någon/några är dubbelkopplade för att ge specifika ackord. Bordunsträngarnas placering och de dubbelkopplade nycklarna ger spännande möjligheter att kompa sig själv medan man spelar melodin, men det kräver en väl utvecklad stråkteknik och mycket övning. Antalet nycklar och dubbelkopplingar har varierat kraftigt och kunden får gärna komma med specifika önskemål. Ej fullt kromatisk.

Stämning spelsträngar: C, G, C, A

Antal resonanssträngar: 10

Treradig nyckelharpa

Den treradiga nyckelharpan utvecklades på 1920-talet av August Bohlin och gjordes känd av spelmannen och byggaren Eric Sahlström, båda från Uppland. Här fick G-bordunen egna nycklar för att utvidga tonregistret nedåt, alla nycklar frikopplades och instrumentet blev återigen fullt kromatiskt. Silverbasharpans stämning behölls dock då det var silverbaslåtar som utgjorde det stora låtmaterialet. Det är den treradiga nyckelharpan som är vanligast förekommande idag och den spelas över hela världen. Instrumentet passar till många sorters musik och har i det närmaste oändliga möjligheter. Resonanssträngarnas stämskruvar byttes ut mot gitarrmekanik vilket gör stämningen mer stabil.

Stämning spelsträngar: C, G, C, A

Antal resonanssträngar: 12