Lektioner

Vill du lära dig spela nyckelharpa? Eller lära dig bättre spelteknik och fler låtar? Jag är utbildad i att spela nyckelharpa på Eric Sahlström Institutet och för gärna vidare det jag lärt mig. Jag har erfarenhet av undervisning enskilt och i grupp. Kontakta mig gärna för prisidé och mer information så utformar vi en läroplan efter dina/era grundförutsättningar och önskemål. Kontaktuppgifter under fliken Kontakt.

Foto: Per-Ulf Allmo 2015